Monopol, fysioterapi og praksissektor

Opråbet er et håb om at skabe lige vilkår for alle på det danske arbejdsmarked, således at vi som fysioterapeuter kan konkurrere individuelt på service, kvalitet, faciliteter, effektivitet og pris.

Mange tror at der ikke længere findes monopol i Danmark, og at Danmark er et solidarisk land hvor fagforeningerne kæmper for alle deres medlemmer, og ikke bare 1/7 del af dem. Sådan er det desværre ikke for de danske fysioterapeuter. Der findes i dag ca. 2000 ydernumre som giver indehaveren lov til at yde fysioterapi, hvor man somDK-SORT patient modtager støtte fra staten. Det betyder at staten betaler 40 % af din regning. Der er intet i vejen med, at man som patient får tilskud til sin behandling, men problemer opstår, når du kun kan få dette tilskud hos 2.000 ud af 14.000 fysioterapeuter. Ydernummersystemet er et gammelt planøkonomisk tiltag, der udelukkende bruges af embedsfolk og politikere til budgetstyring. Med ydernumrene ved Finans- og Sundhedsministeriet nogenlunde præcist, hvad der skal sættes af til fysioterapi i praksissektoren, og de har derfor ingen interesse i at ændre systemet.

Det er selvom at der både i 2006 og 2013 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev opfordret til at ændre systemet, da det er konkurrenceforvridende og det er estimeret at man både kan få højere kvalitet, effektivitet og mere fysioterapi ved at afvikle ydernummersystemet, og lade de frie arbejdsmarkedskræfter indvirke på den fysioterapeutiske forretning.

På nuværende tidspunkt er fysioterapeuter med ydernumre sikret patienter gennem lægehenvisninger, og forsikringsselskaber med sundhedsforsikringer der kræver at deres sundhedsforsikringstager skal have en henvisning, så de derved sparer 40 %. Fordi prisen er fastlåst, og man er sikret patienter er der heller ikke noget incitament i systemet til at følge med videnskaben og udviklingen indenfor fysioterapi. Det kommer hverken faget eller patienterne til gode.

danske-fysioterapeuterDanske Fysioterapeuter forhandler overenskomsten for alle fysioterapeuter og selvom de repræsenterer alle fysioterapeuter repræsenterer de dem ikke ligeligt. Af ukendte årsager foretrækkes de 2000 ydernummer medlemmer frem for de cirka 10.000 af deres medlemmer uden ydernummer. Jeg ønsker at ændre disse forhold.

Synes du det er rimeligt at man som uddannet fysioterapeut ikke kan få et ydernummer, og derved behandle patienter med tilskud fra staten? Er det fair, at det kun er de fysioterapeuter der er historisk heldige at få udleveret et ydernummer eller dem som har flere millioner til at købe et, som skal have lov at behandle med statstøtte?

I stedet for ydernummerordningen er der blevet foreslået at tilskuddet følger patienten, og patienten selv bestemmer, hvor han eller hun vil behandles. Dette vil betyde lige vilkår for alle og det ville samtidig muliggøre den frie konkurrence, således at patienter kan forvente at få mere service, kvalitet og effekt for deres penge.

To journalist studerende har fornyeligt produceret dette TV-indslag omkring kritikken af ydernummersystemet inden for fysioterapi.

Skriv et svar