Nu kan du gå til Movetrition!

Movetrition på Suhrs Højskole

Hvor fedt, at tilfældet ville, at vores blog er blevet til et fag! Nu kan man gå til Movetrition. Det første hold movetritioners har færdiggjort forløbet med stor success.

Det er en evig udfordring at forklare konkret, hvad vi laver i Movetrition, og i introduktionen af faget bliver jeg ofte mødt med: Hvad minder det om? Er det mest sport, eller er det mest yoga? Hvor meget styrketræning er der med? Og lignende spørgsmål..

Den måde, vi forvalter vores krop på, har betydning for, hvordan vi forstår os selv. Jeg tror det er derfor det er så vigtigt for os at få en idé om, hvorvidt de øvelser vi kommer til at lave også stemmer nogenlunde overens med ens forventning og dermed kan passe ind i det selvbillede vi har.

Formål

Men i Movetrition handler det om at åbne op, at prøve noget nyt, at udforske forskellige måder at interagere på, at kommunikere på og at træne på og derfor er det svært at forklare, præcist, hvad vi kommer til at lave.

Et andet formål i Movetrition er blandt andet at vise, med hvilken kropslig praksis, vi kan integrere en sund og aktiv livstil i vores hverdag.

Et vigtigt element i denne sammenhæng er kropsbevidsthed:

Igennem oplevelser og erfaringer med vores krop, opstår muligheden for at se os selv i et nyt lys og anvende nye og alternative måder at bevæge os på. Det centrale er at knytte en bedre kontakt til kroppen eller mere præcist, til os selv – også i relation til den verden vi lever i.

I den sammenhæng kan man sige at vi forsøger at træne kroppens generelle bevægelighed og opbygge en kropsbasis, der gør det nemmere for os at indtræde i forskellige situationer,  både i træningssammenhæng, men også generelt i vores liv.

spicy frikadeller med chili, hvidløg og korriander.


Kropsbevidstheden omhandler også den måde, hvorpå vi helt konkret tilfører vores krop næring, opbygger den, restituerer og skaber energi. Igennem en kombination af oplysning om råvarernes egenskaber og virksomhed i kroppen, samt praktiske færdigheder, laver vi velsmagende og næringsrig mad, til os selv og hinanden.

I træningen arbejder vi ud fra tre overordnede principper:

  • Først; hvad der er muligt,
  • dernæst; hvad der gavner en,
  • og til sidst; hvad der er sjovt.

Det er ikke altid, at alle tre principper er i spil på samme tid – nogle gange er det, der gavner en eksempelvis ikke særlig sjovt. Men øvelser eller situationer, hvor alle tre principper er virksomme på samme tid, skaber særlig god træning.

Kroppen er vigtig, fordi vi erfarer og oplever verden fra vores krop. Vi udtrykker os til andre gennem vores gestikulationer og derfor er vores handlinger centrale for vores væren i verden og dermed vores liv. I den sammenhæng finder vi det vigtigt at træning ikke alene bliver en kompenserende aktivitet. Eksempelvis i et ensidigt fokus på kredsløbet, fordi det lider i en stillesiddende hverdag, et ensidigt fokus på styrke, måske fordi vi kan føle os magtesløse i vores hverdag eller et ensidigt fokus på at forme kroppen, fordi vi vil leve op til et skønhedsideal. I stedet forsøger vi – igennem opøvet kropsbevidsthed, samt styrke, mobilitet, bevægelse, ligevægt og balance – at tydeliggøre, hvordan vi kan træne på en mere integreret måde, både i relation til hverdagen, i relation til forskellige discipliner, til fitness, samt til omgivelserne og vores medmennesker.

I forhold til madlavningen, som fylder 1/3 del af faget, så skal fokus på sundhed og optimering ikke forveksles med en formidling af diæter. Her er vi orienterede mod velsmag og praktik. Vi forsøger at gøre det sunde interessant og der formidles viden om råvarerne. På den måde lærer vi om de sunde råvarer, så man kan vælge til på et bevidstgjort grundlag, fremfor at sætte sig selv under restriktive diæter eller optage et kompenserende forhold til mad. Derudover så opøver vi færdigheder, der gør det muligt og har det sjovt med hinanden imens.

Læs mere om faget her

Eller om vores intensive sommer movetrition forløb Mad og Movement, der afholdes i uge 28.

Skriv et svar